Postoj je sklon člověka reagovat ustáleným způsobem na předmět, osobu nebo situaci.

 • odráží hodnotící vztahy

Funkce postojů

 • oreintace ve světě
  • vědět o postojích ostatních nám pomáhá se v nich orentovat a předvídat jejich chování, argumentaci
 • jistota v řešení problému
  • postoje vytváří určité hranice pro řešení problémů nebo deokonce navrhují jejich řešení
 • regulace chování
  • má to význam primárně v etice
  • postoje nám hraničí správnost některého chování
 • srozumitelnost a převídatelnost
  • znalost postojů ostatních nám pomáhá je pochopit a předvídat
 • ochrana
  • chrání jeho držitele
  • může předejít manipulaci

Složky postoje

Poznání

Emoční hodnocení

 • postoje vyvolávají emoce

Pobídka k chování

 • docházi k vyprovokování nějaké aktivity

Typy postojů

Angažovanost

 • je to absolutní souhlas s tezí a její silná obhajoba
 • dochází k vývinu aktivity k dosažení cíle teze

Konformita

 • je to souhlas s tezí
 • obhajoba je slabší
 • nevyvijí aktivitu k dosažení cíle

Indiference

 • je to lhostejnost k tezi
 • k obhajobě nedochází a aktivita se nyvyvijí

Nesouhlas

 • je to nesouhlas s tezí, aktivitu rozporuje
 • nevyvijí aktivitu, která by nějak tezi zcela vyvrítila nebo znemožnila

Aktivní odpor

 • je to silný nesouhlas s tezí
 • rozpor teze je silná
 • vyvijí aktivitu, která ezi zniční nebo znemožní

Identita

Identita je prožívání pocitu totožnosti, toho, kdo jsem já, a kam patřím.

 • psychofyziologická identita
  • naše chování a osobnost se zakládá na našich fyzických vlastnostech
 • osobní identita
  • naše chování se zakládá na našich vlastnostech
  • ovlivňuje ji také temperament
  • člověk se srovnává se svými limity
 • sociální identita
  • je to naše začlenění do společnosti
  • utváří se od utlého věku

Utváření osobní identity

 • bazální důvěra X nedůvěra
 • autonomie X stud, pochybnost
 • iniciativa X posit viny
 • smysl počínání X méněcennost
 • identita X zmatení rolí
 • intimita X izolovanost
 • generavita X stagnace
 • integrita ego X zoufalství