Kompozice prózy

 • Chronologická - postupně, jak děj probíhal
 • Pararelní - několik dějů zároveň
 • Rámcová - různé příběhy propojené motivem, postavami, etc.
 • Retrospektivní - od konce
 • Řetězová - na jeden příběh postupně navazuje další
 • Forma vypravování:
  • Ich-forma - vypravování v 1. osobě, vypravěčem je jedna z postav
  • Er-forma - vypravování ve 3. osobě, vypravěč je nezúčastněný
  • rozlišujeme pásmo vypravěče a pásmo postav (přímá a nepřímá řeč, nevlastní přímá řeč a polopřímá řeč)

Kompozice poezie

 • Gradace
 • Kontrast
 • Paralelismus - souběžná výstavba, motivy, etc.
 • Repetice
 • Pointa

Obsah prózy a poezie

 • Syžet – konkrétní dějové schéma (=děj románu…), odpovídá uspořádání v textu; ze syžetu rekonstruujeme fabuli = sled událostí, jak jdou za sebou
 • Téma – základní myšlenka, vyjádření ústřední problematiky díla
 • Motiv – nejjednodušší tematický prvek (různé přírodní motivy – např. u Máchy oblaka)
 • Postavy – jejich charakteristika, jednání, motivace…
 • Námět – předloha uměleckého díla, inspirace