• značka: Pt
  • je to rozvíjející větný člen
  • rozvíjí sloveso a přídavné jméno
  • ptáme se na něj všemi pádovými otázkami (kromě 1. a 5.) a řídícím členem
  • označuje osobu, zvíře nebo věc, které jsou zasaženy slovesným dějem nebo se jich děj týká a nebo dějem vznikají
  • najčastěji bývá vyjádřen podstatným jménem nebo zájmenem, ale může být vyjádřen i jiným slovním druhem