Cytoplazmatická membrána (pro. i eu.)

 • ohraničuje buňku od prostředí ve kterém se nachází
 • chrání buňku
 • zajišťuje transport látek do a z buňky
 • je složena převážně z tuků (fosfo- a glykolipidy) a proteinů
  • složení se konstatně mění v závislosti na prostředí

Buněčná stěna (eu.)

 • nachází se výhradně u eukaryotických buněk
 • obklopuje cytoplazmatickou membránu
 • nenachází se v žádné formě u živočišných buněk
 • je to tuhá, flexibilní a tvrdá vrstva
 • u rostlinných buněk je tvořena primárně celulózou, xylanem a ligninem, u buněk hub jinými polysacharidy, chitinem
 • chrání buňku před tlakem a udržuje její tvar
 • omezuje přístup větším moelkulám, které by mohli být pro buňku toxické

Cytoskelet (eu.)

 • je to komplexní systém proteinových vláken v cytoplazmě buňky
 • spojuje jádro s cytoplazmatickou membránou
 • cytoskelet může být zničen nebo znovu postaven podle potřeb buňky
 • jeho hlavní funkcí je udržení tvaru buňky o ochrana před mechanickým tlakem
 • někdy spojuje i několik buněk dohromady a dodáva tak stabilitu celé tkáni
 • zajišťuje také intercellulární transport

Cytoplazma (pro. i eu.)

 • je to látka uvnitř buňky
 • skládá se převážně z vody a cytosolu (tekutina podobná gelu)

Ribozom (pro. i eu.)

 • jsou to makromolekulární přístroje
 • provádí syntézu proteinů (translace mRNA)
  • spojují aminokyseliny dohromady v pořadí specifikovaném codony mRNA
  • tyto proteiny poté používá buňka k opravám ve své struktuře nebo k různým chemickým procesům
 • pohybují se buď volně v cytoplazmě nebo jsou připevněny k endoplazmatickému retikulu

Endoplazmatické retikulum (eu.)

 • je to komplexní trasportní systém buňky
 • kromě transportu zajišťuje syntézu dalších látek
  • drsné endoplazmatické retikulum (RER)
   • syntéza proteinů
   • s ribozomy
  • hladké endoplazmazické retikulum (SER)
   • syntéza lipidů
   • bez ribozomů

Golgiho aparát (eu.)

 • je to komplex, který zabaluje látky do váčku, které jsou pak určeny k vyloučení z buňky (nejdená se nutně o odpadní látky)
 • tyto látky příjmá z endoplazmatického retikula

Mitochondrie

 • zajišťuje generaci ATP, hlavního zdroje energie
  • the powerhouse of the cell
 • je tvořena dvěma vrstvami membrán
  • vnější hladká vrstva
  • vnitřní zvrásněná vrstva
  • výtváří překážky (kristy), na nichž probíhá postupná oxidace glukózy a uvolňuje se energie