• grafém
  • je to základní jednotka grafické stránky jazyka
 • fonologický princip
  • nezapisujeme přesně to, co slyšíme, ale to, co je potřeba k rozlišení významu
 • pro jednu hlásku existuje více písmen
  • [i] může být i nebo y
  • [i:] může být í nebo ý
  • ě se může vyslovovat buď [ňe] nebo [je]