• národní jazyk
    • jazyk, který používají obyvatelé jednoho národa k vzájemnému dorozumění
  • český národní jazyk
    • používají příslušníci českého národa, tedy obyvatelé Čech, Moravy a Slezka
    • je bohatý a lze jím vyjádřit vše, o čem lidé přemýšlejí, co dělají, co cítí atd.
    • podle situace dělíme jazyk na: