Obecná charakteristika

 • mají vyvinutou pravou dutinu tělní - coelom - a třetí zárodečný list - mezoderm
 • mají měkké něčlánkované tělo bez končetin
 • orgánem pohybu je noha
  • je tvořena vyvinutou svalovinou břišní strany těla
 • vnitřní orgány jsou nohou utlačeny do útrobního vaku
 • hřbetní strana v postranní kožní záhyby - plášť
  • vylučují skořápku
  • mezi tělem a pláštěm je plášťová dutina
   • je uzavřena uzavíratelným otvorem
 • celkem je známo asi 50 000 druhů a dalších 35 000 fosilních druhů
 • některé jsou využívany jako potraviny
 • jiné druhy se využívají k výrobě perleťových knoflíků a některých ozdob nábytku
 • z dalších druhů se vyrábí suvenýry nebo jako specifické doplňky stravy některých zvířat

Systém měkkýšů

Kmen Podkmen Třída
Měkkýši (Mollusca) Paplži (Amphoneura) Chroustnatky (Polyplacophora)
Červovci (Aplacophora) - z části vymřelí
Schránkovci (Conchifera) Přílipkovci (Monoplacophora)
Plži (Gastropoda)
Hlavonožci (Cephalopoda)
Rostrokonchy (Rostroconchia) - vymřelé
Mlži (Bivalvia)
Kelnatky (Scaphopoda)
Systém měkkýšu

Plži (Gastropoda)

 • je pro ně typická zřetelně formovaná hlava
 • plášť je nepárový a vylučuje nepárovou ulitu
  • má obvykle vinutý tvar
  • je složena z uhličitanu vápenatého
 • jejich tělo je krytu jednovrstevným řasénkovým epitelem s množstvím hlenových žlázek

Hlemýžď zahradní (Helix pomatia)

 • vyhledává vlhká a teplá stanoviště s vápencovým pdkladem

Stavba těla

Stavba těla hlemýždě zahradního
Stavba těla hlemýždě zahradního: 1 - vrchol ulity, 2 - závit ulity, 3 - dýchací otvor, 4 - svalnatá noha, 5 - vyústění pohlavních orgánů, 6 - dlouhá tykadla s očima, 7 - krátká příústní tykadla, 8 - ústa, 9 - okraj plášťové dutiny
 • ulita je vždy široká, silnostěnná a vždy pravotočivá
  • je žlutohnědá s tmavšími podélnými pruhy
  • rýžky na ulitě dokládají postupný růst
  • poskytuje mechanickou ochranu
  • omezuje v pohybu
  • za nepříznivých podmínek může živočich otvor ulity uzavřít ztuhlým sekretem
  • špička ulity se nazýva apex
Ulita hlemýždě zahradního
Ulita hlemýždě zahradního: 1 - apex, 2 - columella, 3 - obústí, 4 - píštěl
 • nápadná je také svalnatá noha
  • umožňuje pohyb
   • při něm vylučuje slyz
  • mohutní a tuhne přítokem hemolymfy vháněné srdcem do mezibuněčných dutinek
  • při odtoku hemolymfy měkne a zmenšuje se
 • v hlavě je koncentrována nervová tkáň se smyslovým ústrojím
  • nachází se zde osfrodia
   • slouží ke vnímání pachu
 • na hlavě mají dva páry tykadel
  • spodní pár slouží jako hmatové ústrojí
  • horní pár je delší, na jejich konci jsou velmi dokonalé teleskopické oči
   • světlo putuje skrze rohovku a čočku a dopadá na sítnici složenou z alternujících pigmentových a světločivých buněk
Oko hlemýždě zahradního
Oko hlemýždě zahradního: 1 - rohovka, 2 - čočka, 3 - sítnice (pigmentové a světločivé buňky)

Vnitřní stavba

Vnitřní stavba hlemýždě zahradního
Vnitřní stavba hlemýždě zahradního: 1 - ústa s radulou, 2 - slinná žláza, 3 - žaludek, 4 - játra, 5 - otvor do plášťové dutiny, 6 - řitní otvor, 7 - vylučovací vývod, 8 - plášťová dutina, 9 - plášť, 10 - stěna ulity, 11 - srdce v orsdečníku, 12 - střevo, 13 - pohlavní žláza, 14 - zatahovač nohy, 15 - pohlavní otvor, 16 - nervová soustava, 17 - oko

Trávicí soustva

 • v dutině ústní je pílníkovitý orgán - radula
  • slouží na strouhání potravy na menší sousta
  • je složen z chitinu
 • do dutiny ústní ústí slinné žlázy
 • trávicí soustava pokračuje jícnem do žaludku a střeva
  • střevo opisuje tvar ulity
  • za hlavou ústí do plášťové dutiny
 • do žaludku ústí slnivkojaterní trávicí žláza - hepatopankreas
 • vylučování probíhá skrz nepárovou metanefridii
  • otevírá se do dutiny osrdečníku

Dýchací soustava

 • dýchá plicním vakem
  • je to část zvrásněná plášťoví dutiny
  • otvírá se na pravé straně těla pod okrajem ulity

Cévní soustava

 • srdce se nachází v osrdečníku
  • je to zbytek potlačené dutiny tělní
  • nachází se v nejvyšším závitu útrobního vaku
  • srdce je tvořeno žíhanou svalovinou
   • má jednu komoru a jednu předsíň
   • vhání krev od plicního vaku do cév
 • má otevřenou cévní soustavu
 • krevním barvivem je hemocyanin
  • je rozpuštěn přímo v krevní plazmě

Nervová soustava

 • nervová soustava je tvořena pěti páry propojených ganglií
  • vedou z nich vyběžky ke smyslovým orgánům
 • na spodních tykadlech jsou hmatové buňky
 • na vrchním páru tykadel jsou jsou čichové receptory a oči

Rozmnožovací soustava

 • jsou to hermafroditi s přímým vývojem
 • vzájemné si výměňují spermie uložené v zásobním váčku
 • později dochází k oplození vajíček spermiemi jiného jedince
 • oplozená vajíčko asi o velikosti hrášku jsou kladena do jamek vyhrabaných nohou nebo do spadeného listí
 • z vajíček se líhnou menší hlemýždi, vzhledově podobní těm dospělým
 • mají šípový vak s bodcem z aragonitu
  • při páření jej zabodnou do partnera pro stimulaci

Předožábří (Prosobranchiata)

 • žijí ve Středozemním moři
 • dýchaji žábrami
  • jsou umístěny předd srdcem
 • na hřbetě nohy mají vápenaté víčko
  • v nebezpečí nebo při odpočinku do něk zatáhnou celé tělo
 • jsou to gonochoristé
  • vývoj je nepřímý přes larvu
   • je obarvená
   • pluje volně je vodě
 • homolice středomořská
  • má mramorovanou ulitu
 • ostranka jaderská
  • má ostnitou ulitu
 • zavinutec tygrovaný
  • má skvrnitou ulitu
 • bahenka živorodá
  • žije ve stojatých vodách i u nás
Ulity předožábrých
Ulity předožábrých: 1 - úšeň mořská, 2 - jehlanka obecná, 3 - křídlatec veliký, 4 - ostranka jaderská, 5 - zavinutec tygrovaný, 6 - bahenka živorodá, 7 - homolice mramorová

Zadožábří (Opistobranchiata)

 • mají zakrnělou skořápku
 • jejich noha je ploutvovitá
  • slouží k lepšímu plavání
 • dýchají žábrami
  • jsou za srdcem
  • žaberní hřebínek je v přední části těla
 • oči mají u základu druhého páru tykadel
 • zej obecný
  • mořský zajíc
  • pohybuje se hopsavě
  • na hlavě má ouškovité výběžky

Plicnatí (Pulmonata)

Plicnatí
Plicnatí: 1 - levatka říční, 2 - plovatka bahení (a - hlava s tykadly, b - ulita), 3 - bahnatak malá, 4 - páskovka žíhaná, 5 - závornatka černavá, 6 - jantarka obecná
 • žijí ve sladkých vodách nebo na souši
 • jejich ulita je spirálovitá nebo zakrnělá
  • zakrnělá skořápka má obvykle podobu štítku v přední části těla

Spodnoocí (Basommatophora)

 • mají pouze jedden pár tykadel
 • jejich oči jsou pod tykadly
 • žijí ve vodě
 • dýchají plícemi
 • plovatka bahení
  • má nadmutou pravotočivou zaštpičatělou ulitu
  • žije ve vodě
 • bahnatka malá
  • žije na vodních rostlinách při březích
  • je hostitel mezistádia vývoje motolice jaterní
 • okružák ploský
  • má silnostěnou vinutou skořápku

Stopkoocí (Stylommatophora)

 • hlemýžď zahradní
 • páskovka žáhaná
  • má podélné hnědé nebo černé pásky
 • jantarka obecná
  • má světlě žlutou průsvtnou ulitu
 • závornatka drsná
  • žije na vápencových skalách nebo na zžíceninách postavených z vápencového kamene

Plzáci

 • mají hřbet nohy bez kýlu
 • mají dýchací otvor vpředu
 • plzák lesní

Slimáci

 • hřbet nohy mají kýlnatý
 • dýchací otvor je v zadní polovině štítu
 • slimák popelavý
  • na chodidle nohy mají světlý pruh
 • slimák žlutý
  • má citronově zbarvené tělo
  • ožírá plodnice hub
 • slimák polní
  • poškozuje plody jahod

Mlži (Bivalvia)

 • nemají tak zřetelnou hlavu jako plži
 • nemají slinné žlázy
 • většina mlžů nemá vyvinuté oči
 • mají dobře vyvinuté čichové ústorjí - osfradium

Škeble rybničná (Anodonta Cygnea)

 • žije zahrabaná na dně stojatých nebo mírně tekousích vod i u nás

Stavba těla

Stavba těla škeble rybničné
Stavba těla škeble rybničné: 1 - svalnatá noha, 2 - směr pohybu, 3 - příjmací a vyvrhovací otvory
 • tělo je ze stran zploštělé
 • nemá zřetelnou hlavu
  • její širší přední část se tak označuje jako oddíl hlavový
  • zadní část těla je potom záď
 • tělo je kryto dvouchlopňovým pláštěm
  • vylučuje dvě lastury
   • jsou z obou stran shodné velikostí i tvarem
   • jejich složení je přibližně stejné jako u plžů
    • uvnitř jsou perleťové z aragonitu
    • na povrchu jsou pokryty z konchyolinu
    • mezi vnitřní a vnější vrstvou je uhličitan vápenatý
   • na jejich povrchu jsou soustředné vrstevnice, které dokázují postupný růst jedince
   • ve hřbetní části jsou spojeny pevným vazem
    • umožňuje otevření nebo semknutí lastury
    • otevírání a zavírání zajišťují svalové svěrače
   • na okrajích jsou vroubky a lišty sloužící jako zámek
 • v zadní části těla jsou dva otvory - syfony
  • ve spodní části je otvor příjmací
   • příjmá se zde okysličená voda a mikroskopická potrava
  • v horní části je otvor vyvrhovací
   • odvádí vodu a nestrávené zbytky
 • tělo je měkké, uložené v dutině lastur
 • po obou stranách těla je dýchací ústrojí
  • dýchají dvěma páry žaber
 • svalnatá noha je umístěna v břišní straně těla
  • je zploštělá a sekerovitá
  • při lezení a rytí je zpevněna přítokem krve do krevních dutin
   • erekce

Vnitřní stavba

Vnitřní stavba škeble rybničné (podélný řez)
Vnitřní stavba škeble rybničné (podélný řez): 1 - vstupní otvor do plášťové dutiny s osfradiem, 2 - plášťová dutina, 3 - svalové svěrače, 4 - ústní otvor, 5 - žaludek, 6 - hepatokreantická žláza, 7 - střevo, 8 - řitní otvor, 9 - nervová soustava, 10 - noha, 11 - žaberní lupen, 12 - srdce, 13 - ledviny, 14 - vyvrhovací otvor
Vnitřní stavba škeble rybničné (příčný řez)
Vnitřní stavba škeble rybničné (příčný řez): 1 - vaz spojující lastury, 2 - lastura, 3 - střevo, 4 - plášť, 5 - žábry, 6 - srdce, 7 - pohlavní ústrojí, 8 - nefridie, 9 - noha, 10 - plášťová dutina

Trávicí soustava

 • trávicí trubice začíná ústním otvorem
 • pokračuje jícnem do žaludku
 • žaludek je obklopen játry
 • z žaludku pokračuje do střevní kličky ve hřbetní části těla
  • střevo prochází srdcem
   • posouvá potravu
 • konečník postupuje do osrdečníku
 • trávicí soustava končí v kloakálním prostoru

Cévní soustava

 • srdce je uloženo v osrdečníku
  • má jednu komoru a dvě předsíně
 • čerpá okysličenou krev z žaber a aortou ji vhání do hlavové části a do útrob
 • před návratem do žaber se krev v metanefridiích zbavuje škokdlivých látek
 • jejich krev obsahuje hemocyanin a má namodralou barvu

Dýchací soustava

 • má párové žábry
 • jsou omývány okysličenou vodou

Nervová soustava

 • je gangliová
 • je bilaterálně souměrná
 • nervové uzliny jsou propojeny nervovými vlákny
 • má dovré čichové ústrojí
 • na svalnaté noze jsou statocysty
  • slouží ke vnímání polohy těla
 • mají velké množství hmatových buněk
  • jsou rozloženy po celém těle

Rozmnožovací soustava

 • je to gonochorista s nepřímým vývojem
  • dospívá v pěti letech
 • spermie jsou násávány do plášťové dutiny, kde dochází v druhém jedinci k oplození vajíček
 • oplozená vajíčka parazitují na žábrách ryb
  • svými trny se přichytí a sají krev a hnis z ranky kterou sami vytvoří
 • žije v symbióze s hořavkou duhovou, která klade do dutiny pláště své jikry
Larva škeble rybničné
Larva škeble rybničné: 1 - svěrací svaly lasturek, 2 - příchytné trny, 3 - byssové vlákno

Další zástupci

 • velevrub malířský
  • je větší než škeble rybničná
  • žije v potocích a řekách
  • má protáhle vejčité lastury
  • na vnitřní straně lastury je vyvinutý zámek - vrub
 • perlorodka říční
  • vyskytuje se v šumavských potocích
  • tvoří perly
  • je chráněná
 • srdcovka jedlá
  • žije v mělčiných evropských moří
  • její lastury mají podélné rýhování
  • využívá se v gastronomii
 • střenka jedlá
  • její lastura je ze stran smáčknutá
   • připomíná kapesní nůž
 • šášeň lodní
  • zavrtává se do dřeva v mořské vodě
 • ústřice jedlá
  • chová se ve velkochovech
   • nejvýznamnější jsou chovy ve Francii
 • slávka jedlá
  • je běžná v evropských mořích
  • má asymetrickou lasturu
  • je přichycená ke kamenům pomocí byssového vlákna
 • perlotvorka mořská
  • je hojná v Indickém oceánu
  • ve své dutině vytváří perly
 • hřebenatka svatojakubská
  • používá se v gastronomii a je symbolem poutníků, kteří ji používají na nabírání vody
 • zéva obrovská
  • ddorůstá délyk až 1.2 metru a váží přes 200 kilogramů
Mlži
Mlži: 1 - šášeň lodní, 2 - srdcovka jedlá, 3 - hřebenatka svatojakubská, 4 - kyjovka šupinatá, 5 - perlotvorka mořská, 6 - střenka jedlá, 7 - ústčice jedlá

Hlavonožci (Cephalopoda)

 • jsou vývojově nejdokonalejší
  • vyvinuli se už v prvohorách a druhohorách
 • žijí dravě
 • během fylogeneze u nich došlo k redukci schránek
  • umožňuje to tak rychlejší pohyb
  • někteří vymřelí zástupci (amoniti) měli ještě schránky
 • žijí v moři

Stavba těla

 • jejich noha byla přeměněna na svalnatou nálevku
  • vede do plášťové dutiny a v ramena na hlavě a kolem ústního otvoru
 • k pohybu slouží ramena
  • v případě nebezpečí vypuzují vodu z nálevky
  • ramena v takovém případě volně splývají
  • při úniku vylučují sekret z ikoustové žlázy
 • na ramenech jsou přísavky umožňující snažší pohyb
 • okolo mozku mají chrupavčitou schránku
 • okolo očí mají chrupavčité prstence
 • některé druhy mají v pokožce pigment, který se mění podle prostředí
  • barvoměna
  • slouží také ke komunikaci a rozmnožování

Vnitřní stavba

Vnitřní stavba sépie obecné
Vnitřní stavba sépie obecné: 1 - uchopovací rameno, 2 - ústní otvor, 3 - přední okraj pláště, 4 - ploutvovitý lem těla, 5 - žábry, 6 - pohlavní otvor, 7 - vývod ledvin, 8 - řitní otvor, 9 - nálevka

Trávicí soustava

 • mají zobákovité čelisti, radulu a párové slinné žlázy
 • trávicí trubice z úst pokračuje jícnem a voletem do žaludku
 • žaludek je vakovitý a přechází ve střevní kličky a ústí v přední části plášťové dutiny

Cévní soustava

 • srdce má jednu komoru a dvě nebo čtyři předsíně
  • dvě předsíně mají sépie a chobotnice
  • čtyři předsíně má loděnka
 • v krvy mají hemocyanin
  • má proto namodralou barvu
  • před příchodem do žaber se čistí v ledvinách

Nervová soustava

 • mají poměrně velký mozek
  • vznikl splynutím hlavových ganglií
 • pohyb je řízen nervovými vlákny
  • inervují ramena i smyslové orgány
 • jejich eversní oko je dokonalejší než oko obratlovců

Rozmnožovací soustava

 • jsou to gonochoristé s jasným pohlavním dymorfismem
  • samečkové bývají výrazně menší než samičky
 • jedno z příústních ramen bylo přetvořeno v hektokotylové rameno
  • obsahuje přídatnou žlázu produkující obaly spermií - spematofory
  • tímto ramenem jsou přenášeny do pohlavního otvoru samičky
 • mláďata jsou průsvitná a žijí pelagicky - v otevřeném oceánu

Zástupci

 • je známo více než 600 druhů
 • loděnka hlubiná
  • žije v tichém oceánu
  • má charakteristickou schránku
 • sépie obecná
  • má 10 příústních ramen a ploutvovitý lem
   • umožňuje jí to vznášení ve vodě
  • ze schránky se vyvinula sépivoá kost
   • vystužuje
 • chobotnice pobřežní
  • má 8 ramen
  • klade vajíčka mezi kameny na pobřeží
 • argonaut pelagický
  • má vnější skořápku
 • krakatice obrovská
  • je největším hlavonožcem
  • ddosahují délky až 20 metrů
  • je potravou vorvaňů
 • oliheň obecná
  • žije ve Středdozemním moři a při antlantickém pobřeží severní Ameriky
  • je vytrvalá a rychlá
  • loví ryby ve skupinách
  • má velmi chutné maso
Hlavonožci
Hlavonožci: 1 - loděnka hlubiná, 2 - sépie obecná, 3 - chobotnice pobřežní, 4 - argonaut pelagický

Přílipkovci (Monoplacophora)

 • mají oválnou nohu
  • zasouvají ji do schránky
  • má tvar čepičky
 • dýchají několika páry žaber
 • žijí ve velkých hloubkách v mořích

Kelnatky (Scaphopoda)

 • mají protáhlé červovité tělo
 • schránka je ve tvaru sloního krku z obou stran otevřená
  • širší části vysunují nohu
   • zahrabávají se ní ddo písku
 • nad nohou je chobotek, ze kterého vyrůstají chapadla
  • přitahují jimi potravu
 • kelnatka obecná
  • má schránku dlohou 5 centimetrů

Paplži (Amphoneura)

 • chroustnatky a červovcit
 • žijí při pobřeží na korálových útesech
 • jejich tělo je ploché
 • jejich plášť vylučuje schránku a vytváří na hřbetě taškovité destičky
  • slouží k ochraně
 • ddýchají žábrami
 • chrostnatka středomořská
  • žije na mořském dně primárně ve Středozemním moři
  • má protáhlé červovité tělo
  • plášť vylučuje kutikulu s váýpenatými jehličkami
  • jejich žábry jsou redukované
  • žijí dravě
   • živí se polypy z korálů nebo jinými mikroorganismy