• velký vliv náboženství
  • psáno hieroglyfy (písmo obrázkové, ovládané kněžími)
    • rozluštěno francouzem jménem Jean François Champolion

Knihy mrtvých

  • náboženské texty sloužící mrtvým aby se dostali k posmrtnému životu
  • jednotlivé texty se ukládali do sarkofágů

Achnatonův hymnus na Slunce

  • oslavný text mířený ke Slunci

Vyprávění Sinuhetovo

  • autobiografický příběh úředníka na faraonové dvoře
  • významný zdroj informací o Egyptské politice