• interjekce vyjadřují hlasy a zvuky (frrr, haf, žbluňk), city a nálady (ach, fuj, blé) nebo kontakt (hyjé, ťu ťu ťu)
  • ve větě se oddělují čárkou pokud nenahrazují větný člen
  • ve slovech jako vrkú, cukrú nebo chichichi neplatí klasický pravopis