Rým

 • zvuková shoda na konci verše
 • typy rýmů:
  • sdružený (schéma: AABB)
  • střídavý (schéma: ABAB)
  • obkročný (schéma: ABBA)
  • přerývaný (schéma: ABCB, alternativně ABAC)
  • tirádový (schéma: AAABBBCCC)
  • v moderní litertuře se využívá asonance (= shoda samohlásek na konci verše)

Rytmus

 • pravidelné střídání slabik a rozložení akcentů ve verších
 • u rytmu určujeme metrum - pravidelné střídání rytmických stop
 • střídají se lehké (nepřízvučné - U) a těžké (přízvučné - -) stopy
 • základní typy metra:
  • trochej - první slabika je přízvučná, druhá nepřízvučná (-U)

   Velké, šíré, rodné lány,
   jak jsou krásné vaše strany

  • daktyl - první slabika je přízvučná, dvě další nepřízvučné (-UU)

   Stříhaly do hola malého chlapečka,
   kadeře padali k zemi a zmírali

  • jamb - první slabika je nepořízvučná a druhá je přízvučná (U-)

   Byl pozdní večer, první máj,
   večerní máj byl lásky čas

Verš

 • jeden řádek v básni nebo veršovaném textu
 • typy veršů
  • časoměrný
   • pravidelné rozložení dlouhých a krátkých slabik
   • druh určujeme podobně jako u metra, jen přízvučné nahradíme za dlouhé a nepžízvučné za krátké (např.: daktyl - DKK)
   • populární byl elegický distichon (střídání daktylského hexametru a pentametru)
  • sylabický
   • nejpopulárnější ve středověku
   • záleží na počtu slabik ve verši
  • tónický
   • záleží na počtu přízvuků ve verši
  • sylabotónický
   • záleží na počtu přízvuků a počtu slabik ve verši
   • nejpopulárnější je dnes
  • volný
   • nezáleží na ničem a není rýmovaný