Preromantismus

 • hlavní myšlenky
  • částečně pochází z osvícenství
  • společnost kazí člověka
  • svoboda člověka

Znaky

 • autoři mají zájem o historii
  • vydávali se soubory lidové slovesnosti
  • historické a lidové ukazuje na ideál prostoty
   • je čistá a nezkažená civilizací
 • typickým motivem jsou přírodní scenérie
  • příroda je neupravená a divoká
  • často je spojena s něčím tajemným
  • často se mluví o spicifické poezii, která probíhá ve specifickém prostředí
   • jezerní poezie, hřbitovní poezie
 • cit se staví proti rozumu
 • nové žánry
  • sentimentální povídka (sentimentální román)
   • velký důraz je kladem na citový prožitek hlavního hrdiny
  • lyrický cestopis
   • cesty jsou podávány z nitra autora
   • obsahují úvahy nad tím, kudy autor prochází
  • gotický román (černý román)
   • často se odehrává ve středověku
   • jsou plné záhad, krvavých scén a tajemna
   • je to předchůdce hororu

Francie

Jean Jacques Rousseau

 • spisovatel, filosof, encyklopedista a pedagog
 • ustřední myšlenkou je návrat k přírodě
  • tvrdí, že člověk je od přírody dobrý a špatné vzbuzuje civilizace

Emil, čili O výchově

 • bylo označeno za bezbožné dílo
 • pojednává o výchově ideálního občana

Nová Heloisa

 • román formou dopisů
 • dívka se zamilu je do svého domácího učitele
 • domácí učitel potom odjíždí na cesty
 • dívka si vezme někoho, koho mu přikážou rodiče
 • učitel se potom vrací a dívka mu nabídne, aby zůstal u nich
 • dívka nakonec tragicky umírá

Antoine François Prévost

 • francouzský spisovatel
 • působil u jezuitů
 • přestěhoval se do Anglie, kde se věnoval psaní a překládání

Příběh rytíře des Grieux a Manon Lescaut

 • je to román o rytíři a Manon

Německo

Sturm und Drang

 • preromantické literární hnutí
 • obrací se ke člověku a jeho charakteru
 • příběhy většinou končí tragicky
 • autoři odmítají klasicistní pravidla a společenské konvence
  • domáhají se autorské svobody

Johann Herder

 • filosof
 • byl přesvědčen, že vývoj lidstva se děje prostřednictvím etap
  • každou etapu zahajuje národ a jeho vůdce
  • popředí svého období mělo Německo
  • domníval se, že další národy budou slovanské
   • tato myšlenka se později stala jedním ze základů hnutí národního obrození

Johann Wolfgang Goethe

 • zabýval se nejen umění ale i vědě
  • byl to renesanční člověk
  • zabýval se mineralogií
  • rozdělil barvy na teplé a studené
 • část života pobýval v českých lázeňských městech

Trilogie vášně

 • milostné básně
 • jsou inspirované nenaplněnou láskou k mladé dívce

Utrpení mladého Werthera

 • román formou dopisů
 • Werther trpí nešťastnou láskou
  • dívka, Lotta, slíbila, že se provdá za někoho jiného
  • Werther je po svatbě Lotty zdrcen a odjíždí pryč
  • různě cestuje a snaží se na Lottu zapomenout, ale nepodaří se mu to
  • nakoec se vrací zpátky, ale všímá si, že vztahy mezi Lottou a jejím manželem jen komplikuje a spáchá sebevraždu

Faust

 • veršované drama
 • složitý jazyk
 • zakládá se na pověsti, kdy mladík upíše svou duší ďáblu za majetek a spokojený život
 • tématem je hledání smyslu života
 • Faust upíše svou duši Mefistofelovi
  • v prologu se Bůh vsadí s ďáblem, jestli se dá člověk vždy zvyklat
  • Faust podepíše smlouvu
   • pokud bude někdy ve svém životě šťastný, propadně ďáblu
  • Faust se nakonec vysvobodí, protože udělá něco dobrého pro druhé

Friedrich Schiller

 • základním tématem jeho dramat je touha po svobodě
 • věřil ve výchovnou funkci umění a často poučoval

Loupežníci

 • prostřednictvím intrik je hlavní postava Karel zbavena dědictví
 • Karel žije v rozporu, protože je to dobrý člověk, ale zároveň se chce pomstít
 • Karel se přidá k loupežníkům a postupně se stane jejich vůdcem
 • Franc, bratr, který připravil Karla o dědictví, spáchá sebevraždu ze strachu
 • otec Karla zemře žalem, když se všechno dozví
 • když Karel zjistí, co způsobyl, sám se nechá chytit chudákem

Úklady a lásky

 • dívka ze žárlivost otráví svého milého a nakonec otráví i sebe

Odá na radost

 • byla zhudebněna Ludwigem van Beethoven
 • stala se hymnou EU

Světový romantismus

Úvod

Historicko-umělecký kontext

 • vzniká na přelomu 18. a 19. století
  • dominuje první polovině 19. století
  • potom koexistovalo několik distinktivních stylů
 • pojem romantismus pochází ze slova román, což je velmi populární žánr v tomto období
 • významně se rozvijí i ostatní druhy umění kromě literatury
  • v hudbě dominují nové tonální tendence a chromatika, oblíbený je klavír
   • významnýmy skladateli jsou Sergej Rachmaninoff, Pyotr I. Čajkovskij, Rimsky Korsakov, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, později potom Richard Wagner, Gustav Mahler a Richard Strauss
  • v umění jsou populárními tématy revoluce a akty

Typické znaky

 • je to směr opačný ke klasicismu
  • zobrazuje subjektivní prožitek a dává důraz na emoce a nitro postav
  • autor se často ztotožňuje s hrdinou
  • velký zájem o středověkou a gotickou historii
  • do popředí se dostává jedinec
  • hrdina zažívá rozpor srdce a světa
   • konflikt mezi společností a hrdinou
   • jedinec naráží na společnost, je nepochopen
   • hrdina se většinou nedokáže vyrovnat se společností
  • velká skupina postav pochází z okraje společnosti
   • hrdinou je často kat
   • populární jsou také ci*áni
 • vemi často se děj odehrává na venkově
  • často se objevuje divoká a tajemná příroda
  • objevuje se hřbitov, popraviště, jezero, temná příroda
  • prostředím je také často nějaká z gotických budov (hrady, katedrály)

Nové žánry

 • balada
  • lyricko-epická báseň s pochmurným dějem a tragickým koncem
  • prozaické texty se znaky balady se nazývají baladické
 • byronská povídka/poema
  • lyricko-epická rozsáhlá báseň s dlouhými popisy a výrazným romantickým hrdinou
  • děj je poměrně jednoduchý
  • báseň je pochmurná a tragická
  • na konci se autor ztotožňuje hrdinou
 • historický román a povídka
  • populární primárně v anglii

Anglie

George Gordon Byron

 • 1778 - 1824
 • pocházel z aristokratické rodiny
 • nechtěl se ztotožnit se společností
  • opustil svou manželku a odešel do ciziny
  • cestoval různě po Evropě, dlouho pobýval v Itálii a v Řecku
 • nakazil se morem
 • psal primárně byronské povídky

Lara

 • byronská balada
 • vypráví o dívce převlečené za muže

Chlide Haroldova pouť

 • je to moderní epos
 • hlavní hrdina pochybuje o svém životě šlechtice a vydává se na pouť Evropou
 • prochází všemi možnými kouty a vidí tam nesvobodu a protestuje
 • je unášen historií navštívených míst
 • v závěru přechází hrdina k filozofickým úvahám o svobodě, ubývá děj
 • často se objevují popisy přírody kolem

Percy Bysshe Shelley

 • básník
 • pocházel z bohaté rodiny
 • často vystupoval proti společnosti
 • psal lyrickou poezii a filozofická dramata

Odpoutaný Prometheus

 • dramatická báseň psaná ve verších
 • zabývá se myšlenkou svobody jedince
 • přepracovává mýtus o Prometheovi
 • titanismus
  • hlavní hrdina se nevzdává v boji proti něčemu mnohem silnějšímu

Walter Scott

 • je to spisovatel skotského původu
 • pocházl z vážené rodiny
 • byl první, kdo psal byronskou povídku
 • původně vydával své povídky anonymně
  • hned jeho první román ho dost proslavil
 • je zakladatel historické prózy
  • čerpá primárně se skotských a anglických dějin
 • jeho hrdinové jsou vzory šlechetnosti a vlastenectví

Waverly

 • vypráví o povstání Skotska proti Anglii
 • je inspirován skutečnými událostmi

Francie

Victor Hugo

 • jeho tvorba má přesah do 2. poloviny 19. století
 • uznávaný politik, hmotně zajištěný
 • odešel do exilu, psal v něm a vrátil se zpět
 • psal všechny literární druhy

Legenda věků

 • cyklus epických básní
 • reaguje na vývoj lidstva k humanitě

Chrám matky boží v Paříži

 • historický román o tragické lásce
 • hlavním motive je gotika
 • hlavní hrdina je Qasimodo, postižený hrbáč, ušlechtilá duše
 • kněz v Notre-Dame de Paris Froll se zamiluje do dívky Esmeraldy a chce, aby ji Quasimodo unesl
 • Quasimodo se do ní ale zamiluje taky

Bídníci

 • román
 • hlavním hrdinou je Jean Valjean
  • je to bývalý trestanec, který se vypracuje na bohatého měšťana
  • minulost ho stále dohání

Stendhal

 • psal pod pseudonymem
 • v mladí byl v Napoleonově armádě
 • po válce v Rusku žil v Itálii a poté v německém městě Stendhal
 • psal hlavně romány
  • mají často psychologickou tematiku
 • jeho hrdinové často řeší nějakou životní změnu

Červený a černý

 • barvy jsou symbolické - červená symbolizuje revoluci a barvu vojenského kabátce a černá symbolizuje tradici a slávu
 • hlavní hrdinou je mladý muž Julián Sorel
 • dříve byl voják, ale poté se pokrytecky rohodne stát se knězem
 • stane se nakonec domacím učitelem
 • skrze svoji milenku se posouvá dál ve své kariéře
 • se svojí druhou mladší milenkou potom zplodí dítě
 • svoji starou milenku po hádce zastřelí
 • nakonec u soudu veškerou obhajobu odmítne a je popraven

Kartouza Parmská

 • hlavní hrdinou je mladý muž
 • dlouhý čas tráví v cele
 • venku zanechal svoji milenku, která se mezitím stila vdát
 • jakmile se dostance pryč z vězení, naváže opět milostný vztah se svou milenkou
 • s milenkou zplodí dítě, které ale později onemocní a zemře
 • po tom všem se rozhodne odejít do kláštěra

Rusko

Alexandr Serejevič Puškin

 • pocházel z aristokratické rodiny
 • měl obrovský literární záběr
 • byl velmi oblíbený i za svého života a jeho dílo bylo opěvováno
 • měl velmi radikální a revoluční názory
  • byl kvůli tomu několikrát ve vyhnanství
  • car se stal osobně cenzorem jeho děl a nechal ho hlídat v jeho sídle
  • nesměl bez dovolení opustit svoje sídlo
 • zemřel v souboji
 • v jeho dílech se často objevuje ruská příroda a vyšší vrstvy
 • velký význam u něj hraje nenaplněná láska, myšlenka svobody a city obecně
 • v některých dílech se vyskytují také fantastické motivy
 • psal prózu, poezii i drama
 • spousta z jeho prací je lyrických
  • častým žánrem byla poema

Cikáni

 • poema
 • hlavní hrdina se zamiluje do cigánky
 • cestuje s nimi a zalíbí se mu jejich styl života
 • nakonec zabije svou milenku i jejího partnera

Bachčisarajská fontána

 • poema
 • je to místo na Krymu
 • dílo je inspirováno místní lidovou tvorbou
 • jedná se o převyprávění pověsti
 • Tatarský chán se zamiluje do polské dívky a unese ji do svého harému
 • jeho ostatní dívky jsou na něj naštvané, protože se jim nevěnuje tolik jako polské dívce
 • polská dívka je nakonec jedou ženou z harému zavražděna a vražedkyně je popravena
 • chán se poté vrací často k fontáně, kde bylo tělo polské dívky nalezeno, jeho svět se zhroutil
 • na symbol lásky a smutku se na fonánu pokládají červená a žlutá růže

Evžen Oněgin

 • román ve verších
 • je to dílo, ve kterém se poprvé objevuje archetyp zbytečného člověka
  • je to hrdina, který má výrazné sny a ideály, ale nedokáže je naplnit
  • není pro společnost vůbec užizečný
  • celý život promarní svou vlastní vinou

Piková dáma

 • novela
 • vypráví o zbytečném člověku, který propadne hazardu a pro velké prohře páchá sebevraždu
Boris Godunov

Michail Jurjevič Lermontov

 • pocházel z aristokratické rodiny
 • studoval důstojnickou školu
 • pro své revoluční myšlenky byl vyslán na Kavkaz (do vyhnanství)
 • po vyhnanství si užíval zábavu
 • jednoho ze svých spolužáků urazil a v souboji s ním zemřel
 • psal mnoho lyrických děl

Démon

 • poema
 • Démon se zamiluje do kněžny Tamary a způsobí smrt jeího nápadníka
 • snaží se ji přesvědčit o tom, aby s ním strávila život
 • Démon se nakonec dostává do podsvětí a Tamara se po smrti dostává do ráje
 • démonismus
  • démon je odsouzen Bohem a snaží se dosáhnout štěstí, ale to se mu nepodaří

Hrdina naší doby

 • hlavní hrdinou je Pičkeri
  • je to zbytečný člověk

Německo

Bratři Grimmové

 • Jacob a Wilhelm Grimmové
 • byli to jazykovědci, studovali práva
 • učili na univerzitě
 • zajímali se o ústní lidovou slovestnost
 • potupně sbírali a zkoumali lidové pohádky
 • často zvažovali jstli pohádky upravovat nebo ponechat původní
  • nakonec přišli na kompromis
 • v jejich pohádkách se jim podařilo zachytit 10 německých nářečí
 • často jsou inspirováni germánskou mytologií

Pohádky bratří Grimmů

 • byli silně ivlivněny horrorem
 • tresty v nich byli velmi kruté a morbidní
 • patří mezi ně: Popelka, Sněhurka, Červená Karkulka, Jeníček a Mařenka a další
 • díky nim existují některé z klasických představ o magických bytostech
 • boj zla s dobrem je klasickým tématem všech
 • příběhy končí odplatou za spáchané zlo, krutě a brutálně

Novalis

 • básník
 • patří k prvním romantickým básníkům
 • zemřel mladý na tuberkulózu
 • pocházel ze šlechtické rodiny
 • smrt jeho snoubenky ho hodně poznamenala
  • bylo jí tehdy 13

Hymny noci

 • jsou velmi pesimistické
 • obsahují motivy smrti a ztracené lásky

Heinrich Heine

 • 1797 - 1856
 • je na přelomu romantismu a realismu
 • je to jeden z nejslavnějších německých básníků
 • pocházel z bohaté židovské rodiny
  • později konvertoval k protestanství
 • byl silně cenzurován
  • je považován za nejcenzurovanějšího básníka v historii
   • nebyl cenzurován jen ve své době
    • primárně v době nacismu
     • některá jeho díla byla tehdy vydávána anonymně
  • útočil na politiku i církev
  • sympatizoval se socialsty
   • znal Karla Marxe
   • tvrdil ale, že jejich ideje by mohly mít špatný vliv na kulturu
  • psal také velmi eroticky
 • některé jeho básně byli zhudebněny
 • typický je pro něj cynismus, sarkasmus, sebeironie a satyra
 • objevují se u něj i romantické motivy

Bůh mi odpustí. Je to jeho zaměstnání.

Jestliže jsou lidé schopni pálit knihy, pak jsou schopni pálit i lidi.

Kniha písní

 • jeho nejvýznamnější básnícká sbírka

Polsko

 • literatura v Polsku j kvůli poměrům hodně vlastenecká
  • území se postupně zmenšovalo ve prospěch impérií okolo
 • messianismus
  • je to přesvědčení, že Poláci se obětují podobně jako Kristus za svobodu ostatních národů

Adam Mickiewicz

 • pocházel ze šlechtického rodu
 • obhajoval zájmy Polska a byl za to později vykázán do Ruska
 • většinu života strávil v Německu, Švýcarsku a Francii
 • zemřel v Turecku na choleru
 • psal poezii a prózu

Óda na mladost

 • je to první jeho báseň
 • přeje si v ní spravedlivější svět

Konrad Wallenrod

 • historický epos
 • líší skutečné události z bojů v Litvě

Pan Tadeáš

 • národní epos

Amerika

Edgar Allan Poe

 • 1809 - 1849
 • pocházel z rodiny, která byla rozpadlá (Poeovi)
  • otec rodinu brzy opsutil, matka byla alkoholička, bratr propadl alkoholu a později droám
 • byl adoptován rodinou Allanových
  • poskytla mnohem pevější zázemí
  • část života strávili v Británii, která ho velmi inspirovala
 • nedostudoval žádnou školu, z každé ho vyhodili
 • vzal si svoji třináctiletou sestřenici
  • později zemřela, a Poe upadl do velkých depresí
 • později propadl alkoholu a drogám a velmi se zadlužil
 • zenmřel na zranění po rvačce, opilý a zdrogovaný
 • v některých jeho dílech se objevují náznaky moderních směrů
 • psal poezii i prózu
 • psal literaturu hrůzy a patří k významným sposovatelům žánru horroru
  • nezakládají se na nadpřirozenu, ale na lidských vlastnostech
 • je zakladatelem detektivky
  • zavádí detektiva amatéra
  • jeho nejznámějším detektivem je Dupin
   • je to předobraz Sherlocka Holmese
 • k literatuře a psaní přistupoval velmi racionálně
  • napsal esej Filosofie básnické skladby, ve které popisuje proces tvorby básně
 • mezi jeho nejslavnější díla patří Jáma a Kyvadlo, Zlatý Skarabeus, Vraždy v ulici Morgue, Havran